Selve testen utføres i løpet av 30-40min inkludert oppvarming, og oppleves av de fleste som moderat til middels hard. Etter 10min rolig oppvarming tar vi en liten blodprøve via et lite fingerstikk, samt registrerer din hjerterytme. Deretter øker vi fart hver 5. min samtidig som vi tar nye stikkprøver med blod og registrerer hjerterytme i løpet av en 30sekunders pause mellom dragene.

Testen avsluttes når ønsket laktatverdi er nådd, som er 4 mmol/L.
Det er behjelpelig og korter ned tiden på testen om du på forhånd har en liten anelse om hvor langt du klarer å løpe på ca 30min.